Sportief@School Speciaal

img_2765Sportief@School Speciaal helpt 5 Brabantse praktijkscholen het aantal uren sport te verdubbelen door kant en klare sportlessen te verzorgen, inclusief erkende trainers en materialen. Het aanbod bestaat uit een programma van 3 jaar, bestaande uit 4 verschillende sporten per jaar die verdeeld over 4 blokken van 6 weken gegeven worden.

Er worden verschillende workshops georganiseerd waar verenigingskader en LO docenten kennis opdoen en worden aangezet tot een goede samenwerking. Samen worden zij verantwoordelijk voor de continuering van het project op school voor de komende jaren. De schooldirectie, overige docenten en ouders worden tijdens het programma uitgebreid geïnformeerd over het effect van meer bewegen van alle leerlingen.

Na ieder lesblok wordt er per sportvereniging samen gekeken hoe deze jongeren een plek kunnen krijgen in het verenigingsleven. Sportief@School zal waar nodig is werken aan aangepast aanbod bij lokale aanbieders.

normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Het doel van het project is het aantal actieve kinderen met een licht verstandelijke beperking door een verdubbeling van het sportaanbod op school binnen 3 jaar met 30% te vergroten (bij aanvang bedraagt het percentage 30%).

Neem voor meer informatie contact met ons op.