Sportief Peuteren & Sportief Kleuteren in Strijp

Sportief Peuteren & Sportief Kleuteren in Strijp 

Ieder kind heeft behoefte aan speelmomenten, zeker ook de allerjongste doelgroep. Met de interventie “Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor en door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd bij 5 kinderdagverblijven en 3 basisscholen waardoor kinderen beter leren spelen en bewegen.

De vakleerkracht van Stichting Samen Sportief biedt wekelijks leuke en uitdagende activiteiten aan voor de peuters en kleuters a.d.h.v. beweegkaarten. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. Alles staat in het teken van de belevingswereld van het kind.

Kinderen worden door het gerichte speel- en beweegaanbod sociaal-emotioneel en motorisch sterker. Doordat er een aanbod is op ieders niveau volgens de zogenoemde ‘gedragskleuren’ van Beweeg Wijs.

Een belangrijk aspect binnen de methodiek is de betrokkenheid van ouders om zo de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie.

Het doel is om kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met plezier meer en beter te laten spelen en bewegen. Dit draagt bij tot een verbetering van motorische en sociaal-emotionele vaardigheden en minder overgewicht.  De aanpak is erop gericht dat kinderen bij de basisschool en kinderopvang duurzaam in beweging komen en er een gezonde leefstijl op na houden. Om daarvoor het beste resultaat te behalen werken we samen met een fysiotherapeut en diëtiste. Ook de pedagogisch medewerkers en ouders worden nauw betrokken bij het project.

Wij proberen hierbij een zo groot mogelijk leerresultaat te behalen. Waarbij de peuters en kleuters plezier hebben tijdens het bewegen.

sportief-peuteren-kleuteren